Prompt engineering: Få mer ut av ChatGPT (9 tips)

«Prompt engineering» er en teknikk som gir deg bedre svar i ChatGPT. Følg disse 9 prinsippene for å få mer ut av AI-en.

Prompt Engineering - Skriv gode instrukser
Adam Tzur

Skrevet av

Hva er «prompt engineering»?

På norsk kaller vi en «prompt» for en instruks eller en ledetekst.

Det er en forespørsel du stiller til en generativ AI som ChatGPT, Copilot eller Claude.

Målet er å få AI-en til å løse en oppgave eller å lage noe til deg.

«Prompt engineering» er en teknikk for å lage gode instrukser til AI. 1 Anthropic 1

Eksempel på en prompt 💬

Oppsummer denne rapporten i 6 setninger. Ikke bruk punktlister. Ikke overdriv. Vær konkret. Bruk klarspråk. Gjør teksten enkel å forstå for folk flest. Hent ut de viktigste tallene og statistikkene

Mer effektiv på jobb med AI

Som kommunikasjonsleder, har jeg effektivisert jobben min med 30-40 % ved hjelp av gode instrukser og AI-verktøy.

Dette tallet støttes også av forskning fra MIT og Harvard.

Her er 9 tips til god prompt engineering:

1. Vær konkret

Generiske instrukser gir generiske svar.

Hvis du ber ChatGPT om å «lage en bedriftsstrategi» eller å «skrive en rapport», vil du sannsynligvis få et labert resultat.

Grunnen er at AI-en ikke vet hva du vil ha. Da må den gjette seg frem.

Gjør dette:

• Forklar hva du vil ha.
• Forklar hva du ikke vil ha.

Du har sannsynligvis merket at ChatGPT liker svulstige formuleringer.2 NNgroup

Den elsker superlativer og uttrykk som «banebrytende» og «revolusjonerende».

Hvordan forhindrer man det? Man ber ChatGPT om å unngå ordene.

Eksempel på en instruks 💬

Du må unngå å bruke disse ordene og uttrykkene: banebrytende, revolusjonerende, revolusjonerer, tatt verden med storm, innovativ og innovativt.

2. Gi ChatGPT nok informasjon

ChatGPT er trent på internett, bøker, leksikon og nyhetsartikler. Den har mye allmennkunnskap.

Men vet den nok om din kontekst?

Gjør dette:

• Fôr AI-en med relevante tekster, artikler, retningslinjer og rapporter.
• Fortell hvordan informasjonen skal brukes.
• Gi eksempler (f.eks be ChatGPT etterligne skrivestilen til en tekst).

Når du laster opp info i ChatGPT, må du tenke på personvern og datasikkerhet.

Med mindre du har et bedriftsabonnement, vil ChatGPT trenes opp på dataene dine.

Her er tre måter å gi ChatGPT informasjon:

  • Klipp og lim tekst inn i ChatGPT.
  • Lenk til nettsider med informasjon.
  • Last opp PDF-er, dokumenter og presentasjoner.

Eksempel: Pressemelding

La oss si at du vil skrive en pressemelding. Først og fremst burde du laste opp pressemeldinger du er fornøyd med og be ChatGPT etterligne de…

Deretter kan det være lurt å laste opp informasjon som skal inngå i pressemeldingen. Det kan være nyhetsartikler, presentasjoner, rapporter, og så videre.

Så kan du be AI-en om å følge beste praksis for å skrive gode pressemeldinger. For å sikre at den vet hva du snakker om, kan du liste opp kriterier som:

  • Skriv til og for journalister
  • Bruk nyhetskriteriene (konflikt, vesentlig, nærhet, sensasjonell, aktuell)
  • Ikke være avsenderorientert, vær mottakerorientert
  • […. Legg til flere kriterier her]

3. Definer språk og stil

Chatboter gir bedre svar når de vet hvilken stil de skal skrive i.3 OpenAI 1 / NNgroup

Definer dette:

• Hvilke type tekst er det (kronikk, dikt, rapport, osv.)?
• Hvor lang eller kort skal teksten være?
• Hvor teknisk eller lettlest skal teksten være?
• Hvor formell eller uformell skal teksten være?

Eksempel på en klarspråk-instruks 💬

Bruk klarspråk. Unngå faguttrykk. Bruk aktivt språk (ikke passive setninger). Bruk beste praksis for lesbarhet. Lesbarhetsindeksen (LIKS) skal være mellom 40 og 45.

4. Del opp store oppgaver

Dagens chatboter sliter med å løse omfattende oppgaver.

Derfor er det lurt å dele det opp i deloppgaver.4 OpenAI 2

Gjør dette:

• Be AI-en bryte ned oppgaven («tenk steg for steg»).5 Anthropic 2
• Be AI-en løse én deloppgave av gangen.

5. Definer målgruppen

Hver tekst har en målgruppe, noen som skal lese teksten.

Alle liker å få informasjon som er relevant og tilpasset.

Bruk deg selv som eksempel: Hvordan liker du å få informasjon?

Hvis du får informasjon slik du vil ha den, så øker sannsynligheten for at du engasjerer deg. Men hvis teksten ikke treffer, så kjeder du deg og klikker deg bort.

Definer dette:

• Hva liker målgruppen å lese om?
• Hvilken aldersgruppe er målgruppen?
• Er det fagfolk eller lekfolk?
• Hvilke interesser har de?
• Er det noen tema man bør unngå?

6. Gi chatboten “tips”

Forskning viser at du får litt bedre svar av å tilby ChatGPT «tips».6 Bsharat et al., 2023 / Search Engine Journal

Som tipsene vi gir på restaurant.

Hvorfor fungerer det? Vi vet ikke. Vi vet bare at det fungerer

Instruks 💬

Ta et dypt pust før du svarer. Jeg vil tipse deg 2000 kroner om du gir et bra svar. Det er viktig for karrieren min at du følger instruksene jeg har gitt deg.

7. Be AI-en lage en prompt

Du kan spare mye tid på å få ChatGPT til å lage instrukser for deg.

Det er litt meta: Du skriver en instruks som ber AI-en lage en instruks som skal brukes på AI-en.

Gjør dette:

• Beskriv problemstillingen og hva du vil oppnå.
• Beskriv hva du vil unngå.
• Be AI-en lage en instruks.

8. Test endringer systematisk

Se på prompt engineering som et vitenskapelig eksperiment.

Hver gang du lager en ny instruks, så har du et første utkast.

Deretter kan du gjøre små justeringer på instruksen helt til du får resultatet som du vil ha.

Gjør dette:

• Jobb iterativ: versjon 1, versjon 2, versjon 3.
• Test små endringer av gangen.
• Velg instruksen du liker best og bruk den.

Denne prosessen kan ta litt tid, men det er tilfredsstillende å lage en instruks som fungerer perfekt.

Se på det som en investering: Du bruker 2 timer på å lage en instruks som sparer deg 30 timer i året.

9. Lag et instruksarkiv (Prompt Library)

Et instruksarkiv er et dokument eller database hvor du lagrer instruksene dine.

Gjør dette:

• Lag et arkiv (f.eks. Word-dokument).
• Systematiser og organiser de beste instruksene.
• Lag flere maler for ulike oppgaver.
• Lag flere varianter av hver mal, slik at det blir dynamisk og variert.

Jeg har selv et instruksarkiv på over 30 sider.

Når jeg trenger noe, så bruker jeg bare navigasjonen i Word til å finne den relevante overskriften. Eller så søker jeg.

Lykke til med testingen!

Skroll til toppen