Norsk AI: en oversikt

Her er en oversikt over norske AI-miljøer, -teknologier, -eksperter og -tjenester.

Norske AI-miljøer

Universiteter og forskningsmiljøer

NorwAI logo

NorwAI: Norwegian Research Center for AI Innovation (NTNU)

NorwAI er et forskningssenter for AI-innovasjon. De utvikler NorGPT og NorLLM. Senteret består av tre universiteter, to forskningsinstitutter og 11 selskaper. NorwAI ➜

Sted: Trondheim.
$9
NAIL Norwegian Open AI Lab logo

NAIL: Norwegian Open AI Lab (NTNU)

NAIL er et senter for kunstig intelligens ved NTNU. Senteret driver med forskning, utdanning og innovasjon innen AI. Senteret har over 75 stipendiater, postdoktorer og forskere. NAIL ➜

Sted: Trondheim.
$9
SINTEF logo

SINTEF

SINTEF er et institutt som forsker på AI innen algoritmer, maskinlæring, robotikk, transport, energisystemer, bygg og anlegg, helse, med mer. SINTEF ➜

Sted: Trondheim/Oslo.
$9
UiO logo

LTG: Language Technology Group (UiO)

LTG forsker på maskinlæring og kunstig intelligens. De har blant annet utviklet norske språkmodeller (NorBERT og NORA.LLM). UiO LTG ➜

Sted: Oslo.
$9
UiB AI logo

UiB AI

UiB AI koordinerer og synliggjør forskning innen kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen.
UiB AI ➜

Sted: Bergen.
$9
NORA logo

NORA: Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

NORA er et norsk konsortium som består av 8 universiteter, 5 høyskoler og 5 forskningsinstitutter. De samarbeider om forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. NORA ble etablert i 2018. De utvikler felles forskningsprosjekter, bidrar til oppstarten av nye selskaper, og posisjonerer norsk AI-forskning internasjonalt. NORA ➜

Sted: Oslo.
$9
Simula logo

Simula

Simula er et forskningsinstitutt spesialisert på IKT. Et av forskningsområdene er maskinlæring, som brukes mye i kunstig intelligens. Simula ➜

Sted: Oslo.
$9
Visual Intelligence Logo

Visual Intelligence (UiT)

Et forskningssenter som bruker dyplæring for bildedata. De utvikler verktøy for å overvåke naturressurser, miljø og klima (med mer). VI ➜

Sted: Tromsø.
$9

Næringsklynger, innovasjonsmiljøer og huber

Nemonoor logo

Nemonoor

Nemonoor er en innovasjonshub for kunstig intelligens. De er en del av European Digital Innovation Hubs (EDIH). Det er et nettverk som jobber for å fremme bruken av AI i bedrifter, industri og offentlig sektor. Nemonoor ➜

Sted: Norge.
$9
CAAI logo

CAAI: Cluster for Applied AI

Dette er en næringsklynge for anvendt kunstig intelligens. Klyngen ble startet i 2019 for å hjelpe norsk næringsliv med å ta i bruk AI på en lønnsom og bærekraftig måte. CAAI arrangerer også den årlige AI+ konferansen. CAAI ➜

Sted: Halden.
$9
Digital Norway logo

Digital Norway

«Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.»

De tilbyr blant annet digitale kurs, arrangementer, og workshops. Digital Norway ➜

Sted: Oslo.
$9
NAIS - Norwegian AI Society logo

NAIS: Norwegian Artificial Intelligence Society

NAIS er en ideell organisasjon som ble stiftet i 1985. Foreningen jobber for å fremme kunstig intelligens, både nasjonalt og internasjonalt. NAIS representerer fagfolk innen AI, ikke bedrifter eller organisasjoner. NAIS ➜

Sted: Norge.
$9

Offentlig sektor

Nasjonalbiblioteket AI-lab logo

Nasjonalbiblioteket AI Lab

Nasjonalbiblioteket utvikler AI-modeller basert på det norske språket. De er fritt tilgjengelige på Hugging Face. AI NB ➜ / AI-modeller ➜

Sted: Oslo.
$9

Norske AI-teknologier

Nyttig 💡

Språkmodeller

NorLLM - Norges første språkmodell av NorwAI

NorLLM (NorwAI)

NorLLM står for «Norwegian Large Language Models». Det er en samling med tre store språkmodeller. AI-en er trent på norske data og norske verdier. Modellene slippes 18. april og stilles til rådighet for alle.

Sted: Trondheim.
$9
NorGPT

NorGPT (NorwAI)

Utover NorLLM jobbes det med grunnmodellen NorGPT-40B. Det er et større prosjekt som har tilgang til mye større datamengder. Denne modellen er overlegen, men vil ta lengre tid å utvikle. NorGPT ➜

Sted: Trondheim.
$9
NORA.LLM

NORA.LLM (UiO)

NORA.LLM er en samling med fire språkmodeller som utvikles av UiO, Nasjonalbiblioteket og Sigma2. NORA.LLM er noe annet enn NorLLM, selv om navnene er like. NORA.LLM

Sted: Oslo.
$9

Norske AI-konferanser

AI+ logo

AI+

AI+ er en internasjonal konferanse om anvendt kunstig intelligens. Formålet er å diskutere hvordan man kan og bør bruke AI. Konferansen er et møtested for privat og offentlig næringsliv, politikere, akademia og allmennheten. AI+ ➜

Sted: Halden.
$9
NorwAI Innovate 2024

NorwAI Innovate (NTNU)

NorwAI Innovate er en årlig AI-konferanse som holdes i Trondheim. Målet med konferansen er å dele kunnskap og forskning innen kunstig intelligens. Med viktige aktører fra hele verden. NorwAI Innovate ➜

Sted: Trondheim.
$9
NORA årskonferanse

NORAs årskonferanse

Konferansen har som mål å samle det norske forskningsmiljøet innen AI. Representanter fra industrien og offentlig sektor er velkomne. NORA ➜

Sted: Kristiansand.
$9
NLDL 2025 logo

Northern Lights Deep Learning (UiT)

NLDL er en vitenskapelig konferanse om dyplæring og kunstig intelligens. NLDL ➜

Sted: Tromsø.
$9

Norske AI-tjenester

VG jojo

VG JOJO (VG)

JOJO transkriberer lyd- og videofiler. Appen er drevet av OpenAI Whisper. VG JOJO ➜

Sted: Oslo.
$9
CC Tenkemotoren logo

CC Tenkemotoren (Odin Nøsen)

Tenkemotoren er et tilbud for deg som ønsker å bruke språkmodeller i skolen. Tjenesten er gratis, sikker og anonym. Du får tilgang til en rekke ulike prateroboter som drives av Llama 3 (70B). Tenkemotoren ➜

Sted: –
$9

Vil legges til snart:

  • Ekte AI: «Sjekk om en tekst er ekte eller AI»
  • Propell AI: «AI-løsning for inngående fakturaflyt og bærekraftsrapportering»

Norske AI-eksperter

Marita Skjuve - AI-forsker

Marita Skjuve (SINTEF)

Marita forsker på ChatGPT og brukeropplevelser med AI. Ansattprofil➜
$9

Skroll til toppen