AI-verktøy

Her er en oversikt over nyttige AI-verktøy som gjør deg mer effektiv og produktiv.

Språkmodeller & chatboter

Språkmodeller bruker kunstig intelligens til å forstå og skrive tekster.

Les mer: Alt du trenger å vite om språkmodeller.

Illustration of ChatGPT logo with a green background

ChatGPT (OpenAI)

ChatGPT er en AI-chatbot utviklet av OpenAI. Programmet fungerer på norsk, men språket er ikke alltid overbevisende. ChatGPT har flest funksjoner av alle chatbotene. ChatGPT ➜

Pris: Gratis og betalt (25 dollar per mnd.)
AI-chatbot Perplexity

Perplexity AI

Perplexity AI er en chatbot kombinert med en søkemotor. Du kan velge mellom de største språkmodellene (GPT-4, Mistral, Claude og Gemini). Perplexity ➜

Pris: Gratis og betalt (20 dollar per mnd.)
Anthropic Logo

Claude (Anthropic)

Claude 3 sies å være bedre enn ChatGPT. Claude ➜

Pris: Gratis og betalt (25 dollar per mnd.).
Google Bard forside

Gemini (Google)

Gemini er Google sin språkmodell som er integrert i Google sin søkemotor. Den kan kobles på Gmail, Drive, og andre Google-tjenester. Gemini ➜

Pris: Gratis og betalt (259,- per mnd.).
Bing forside

Copilot («Bing chat») (Microsoft)

Copilot bruker språkmodellen GPT-4 og er koblet på søkemotoren Bing. Copilot ➜

Pris: Gratis og betalt.

AI-bilder & AI-kunst

Her finner du en oversikt over bildegeneratorer. Med disse verktøyene kan du lage AI-bilder.

Hvem har sagt at kunstig intelligens ikke kan være kreativ?

6 ting du ikke visste om ChatGPT

Midjourney

Midjourney er den mest populære bildegeneratoren. Lag vakre AI-bilder ved å beskrive hva du vil ha. Midjourney ➜

Pris: 10 dollar per måned.
DALL-E 3 logo

DALL·E 3 (OpenAI)

DALL·E er en bildegenerator som kan lage bilder, illustrasjoner og kunst. Den er integrert i ChatGPT, men er ikke så god til å lage realistiske bilder.
DALL-E 3 ➜

Pris: Betalt (GPT-4).
Stable Diffusion Stability AI

Stable Diffusion XL (Stability AI)

Stable Diffusion er et gratisalternativ til Midjourney. Den kan kjøres lokalt på din maskin. Krever noe teknisk innsikt for å rigge opp. Stable Diffusion ➜

Pris: Gratis.
$9
Adobe Firefly

Firefly (Adobe)

Firefly er en bildegenerator som er integrert i Adobe sin designløsning. Den har også en frittstående app. Firefly ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9
NightCafe - Den sosiale bildegeneratoren

NightCafe

Dette er en sosial bildegenerator med fokus på å dele instrukser («prompts»). NightCafe ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9

Bilderedigering

Upscale Media

Upscale Media (PixelBin)

Med Upscale Media kan du oppskalere bilder til høy oppløsning. For eksempel: Hvis du har et bilde som er 500 piksler bredt, kan du oppskalere det til 2000 piksler. Upscale Media ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9

LeiaPix (Leia Inc)

Med LeiaPix kan du animere bildene dine. Omgjør 2D til 3D. LeiaPix ➜

Pris: Betalt.
$9
Vectorizer AI. Konverter bilder til vektorgrafikk.

Vectorizer AI

Gjør om bilder til vektorgrafikk. Vectorizer AI ➜

Pris: Gratis i beta.
$9

AI-video

Her finner du en oversikt over videogeneratorer. Med disse verktøyene kan du lage AI-videoer.

Du finner demonstrasjonsvideoer her: Så bra er AI-videoer blitt i 2024.

AI-video lages på tre måter:

  1. Tekst til video: Du skriver inn en instruks som AI-en bruker til å lage video
  2. Bilde til video: AI-en tar utgangspunkt i ett eller flere bilder for å lage video
  3. Video til video: AI-en tar utgangspunkt i en eksisterende video for å lage en ny video
OpenAI Sora Mammut

Sora (OpenAI)

Sora er den nyeste videogeneratoren på markedet. Ta en titt på videoene!
Sora ➜

Pris: Ukjent.
$9
RunwayML 2023

RunwayML

RunwayML er blant de mest populære videogeneratorene. Den lager video basert på tekst. Slagord: «No lights. No camera.
All action.» RunwayML ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9
Pika Labs 2023

Pika (Mellis)

Pika Labs tilbyr et AI-verktøy som forvandler tekst og bilde til video. Pika Labs ➜

Pris: Gratis og betalt (8-58 dollar per mnd.)
$9
Stable Video Diffusion AI verktoy

Stable Video Diffusion (Stability AI)

Stable video er en åpen videogenerator. Den kjøres lokalt på din PC, og krever teknisk innsikt for å bruke. Stable Video ➜

Pris: Gratis.
$9

AI-avatarer

Her finner du en oversikt over AI-avatarer.

Slik fungerer det
Du velger en avatar, enten en AI eller en basert på ditt eget bilde. Deretter skriver du inn tekst som avataren leser opp på ulike språk. De snakker også norsk

Synthesia

Synthesia

Synthesia gjør det enkelt å produsere profesjonelle videoer. Du kan velge avatar, bakgrunn, visuelt uttrykk og språk. Vertøyet tilbyr over 140 AI-avatarer. Du kan integrere videoene i programmer som PowerPoint og YouTube. Synthesia ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9
D ID

D-ID

D-ID lar deg skape avatarer med generativ AI. Plattformen kan brukes på over 100 språk. Den krever ikke tekniske kunnskaper. D-ID ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9

AI-musikk

Her finner du en oversikt over musikkgeneratorer.

Udio logo

Udio

Udio er en musikkgenerator for «neste generasjons musikkskapere». Udio ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9
Stable Audio 2023

Stable Audio (Stability AI)

Stable Audio er en AI som lager musikk og lydeffekter. Brukerne kan skape musikk ved å legge inn en tekst og bestemme varigheten.
Stable Audio ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9
Suno AI logo

Suno (Suno AI)

Suno er en musikkgenerator som «bryter ned barrieren mellom deg og sangen du ønsker å lage». Suno ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9
Soundraw musikkgenerator

Soundraw

Soundraw beskriver seg som et selskap som respekterer artister. Musikken man lager med appen er «royalty-free» (avgiftsfri). Soundraw ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9

AI-stemmer

Her finner du en oversikt over stemmegeneratorer.

Slik fungerer det
Du kan lage AI-stemmer via to metoder: tekst-til-tale og stemmekloning. I sistnevnte metode omgjør AI-en stemmen din til en annen stemme.

ElevenLabs

ElevenLabs

ElevenLabs lar deg lage naturtro stemmer i flere stiler og språk. Appen kan brukes til å lage stemmer for videoer, spill, lydbøker og chatboter. AI-en tar hensyn til kontekst, intonasjon og følelser. ElevenLabs ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9

Lydredigering

Her finner du en oversikt over AI-apper som redigerer lyd.

Adobe Podcast

Adobe Podcast

Enhance Speech forbedrer kvaliteten på dine lydopptak. Det høres ut som om de var spilt inn i et studio, selv om du brukte en vanlig mikrofon. Adobe Podcast ➜

Pris: Gratis og betalt.
$9

Skroll til toppen