Rapport: Blir 40 prosent mer produktiv på jobb med AI

Rapporter og studier tallfester produktivitetsveksten med kunstig intelligens. Se analysene fra MIT, Microsoft og Harvard Business School.

Mer produktiv pa jobb med AI
Adam Tzur

Skrevet av

Sammendrag

 • Rapporter og studier viser økt produktivitet på jobb med AI.
 • NHO: Norge kan øke BNP med 350 milliarder kroner årlig.
 • NHO: 1 av 4 bedrifter har tatt i bruk AI, og 7 av 10 mangler kompetanse.
 • IKT Norge advarer om at Norge taper AI-kappløpet i Norden.

Vi blir mer produktive på jobb med AI

I løpet av 2023 og 2024 har det blitt publisert en rekke rapporter og studier.

Disse tallfester produktivitetsveksten med kunstig intelligens.

Og det er ikke teoretiske tall, de er fra case studier i bedrifter og vitenskapelige eksperimenter.

Om produktivitet

Ifølge SNL måler produktivitet «produksjon i forhold til innsats»…1 SNL

I en kontorjobb vil man måle hvor mange oppgaver en ansatt kan løse på en dag eller en uke. Om man leverer dobbelt så mye, har produktiviteten økt med 100 %.2 NN Group

Jo høyere produktivitet, desto mer får vi ut av hver arbeidstime.

I en produksjonsbedrift vil man se på hvor mange varer som lages.

AI kan øke ansattes produktivitet med 40 %

En studie fra 2023 tyder på at AI kan gi en stor konkurransefordel på jobb.

Studien er gjennomført av Harvard Business School og Massachusetts Institute of Technology.

Forskerne delte 758 konsulenter inn i tre grupper.3 MIT / Harvard Business School / Studie (SSRN)

To av gruppene fikk tilgang til ChatGPT, og en gruppe brukte ingen AI.

Fagfolkene måtte deretter løse flere arbeidsoppgaver, som å lage en markedsføringsstrategi for et nytt produkt.

Resultatet var at ChatGPT økte produktiviteten med 40 %, i snitt.

Studien avdekket også at AI slet med enkelte oppgaver. I disse oppgavene falt produktiviteten med 19 %.

Mer informasjon om studien og metoden

758 strategikonsulenter fra Boston Consulting Group deltok i eksperimentet…

Fagfolkene var høyt utdannede.

De ble delt inn i tre grupper: ingen AI-tilgang, tilgang til GPT-4 og tilgang til GPT-4 med opplæring.  

Så ble de bedt om å løse en rekke konsulentoppgaver.  

Her er noen av oppgavene de fikk:

 • Segmenter skomarkedet
 • Foreslå navn for en ny skoLag en markedsføringsstrategi for skoen
 • Skriv en pressemeldingSkriv et notat og en artikkel som forklarer prosessen  

Resultatet var at ChatGPT økte produktiviteten betydelig, i snitt.

De fikk også noen oppgaver som var utenfor ChatGPTs «evner». I disse oppgavene falt produktiviteten.

Dermed advarer forskerne om at produktiviteten faller hvis AI brukes feil.

Bruker mindre tid på de samme oppgavene

I 2023 publiserte Microsoft en produktivitetsrapport som oppsummerte flere AI-studier.4 Microsofts studie 2023

Formålet var å måle produktivitetsøkningen med AI-verktøy som Microsoft Copilot.

«Copilot-gruppen brukte 26 % til 73 % mindre tid på å løse arbeidsoppgavene.»

– AI Index Report 2024, s. 2725 AI Index Report 2024

Deltakerne ble delt inn i AI-grupper som fikk tilgang til Copilot, og de som måtte løse oppgaver uten AI.

De løste oppgaver som å skrive eposter, finne informasjon, produsere innhold og oppsummere møter.

Resultatet var at Copilot-brukere fullførte oppgavene raskere enn kontrollgruppen.

De brukte i snitt 26 % til 73 % mindre tid.

Copilot-studier: Mer produktiv på jobb med AI
Figuren viser hvor mye raskere oppgaver ble løst. Kilde: AI Index Report 2024.6 AI Index Report 2024

Vanligvis var det ingen merkbar reduksjon i kvalitet.

AI-gruppene erfarte også at de brukte mindre energi.

Case studier fra andre bedrifter

Her er flere case studier, for deg som vil lese mer:

Slik kan AI øke produktiviteten på jobb

Studiene skiller mellom oppgaver som AI er velegnet til, og oppgaver som AI ikke er klar for.

AI er god til

 • å automatisere rutineoppgaver
 • å oppsummere rapporter
 • enkel saksbehandling
 • å være en chatbot som gir brukerstøtte
 • idemyldring
 • å skrive tekster (med riktige prompts)
 • grafisk design (eksempelvis logoer)

Hvorvidt AI gjør en bra jobb eller ikke, avhenger av instruksene den får.

I min erfaring er det også viktig å bruke riktige AI-verktøy.

For eksempel opplever jeg at Perplexity hallusinerer betydelig mindre enn Copilot.

Det er grunnet Perplexitys AI-søk som kan brukes til å evaluere informasjon opp mot nye kilder.

Hva er en AI-hallusinasjon? 💡

AI-hallusinasjoner oppstår når kunstig intelligens finner på ting. Den kan dikte opp fakta, kilder og informasjon.

AI er (enda) ikke god til å

 • jobbe på egenhånd (autonomt)
 • gjøre kompliserte strategiske vurderinger
 • analysere data fra flere kilder, feilfritt
 • komme med konklusjoner som ikke må dobbeltsjekkes

Vi driver fortsatt med «betatesting» av kunstig intelligens.

Det er mye som må testes og evalueres før vi vet hva AI kan brukes til.

Hva betyr dette for Norge?

1. Økt BNP

Hvis Norge tar i bruk teknologien, vil vi oppleve stor økonomisk vekst.

En Google-rapport anslår at AI kan øke Norges BNP med opptil 350 milliarder kroner årlig innen 2034.9 Implement Consulting

SØA-rapporten (NHO) beregner 5 600 mrd. kroner i økt verdiskaping innen 2040. Det blir også 350 milliarder kroner per år, tilsvarende Google sine tall.10 NHO

Fra et globalt perspektiv, anslår rapporter fra Goldman Sachs og McKinsey at generativ AI vil øke verdens BNP med 2,6 til 7 trillioner dollar.11 Goldman Sachs og McKinsey

2. Økt konkurransekraft

En av de viktigste måtene AI bidrar til økt produktivitet er gjennom å automatisere rutiner og prosesser.12 SSB

Ifølge SSB bruker flest bedrifter AI i administrasjonsprosesser.13 SSB

AI-drevne systemer kan håndtere alt fra kundeservice til rapportering.

Dette frigjør verdifull tid for de ansatte, som kan fokusere på verdiskapende oppgaver.

Resultatet er mer effektive og produktive bedrifter. De som henger med utviklingen vil få mer konkurransekraft enn de som ligger bakpå.

3. Økt innovasjon

AI muliggjør utvikling av nye produkter og tjenester som tidligere ikke var mulig.

For eksempel:

 • skreddersydde kundeopplevelser
 • chatboter som avlaster kundeservice
 • intelligente handlekurver i butikker
 • AI-baserte laptoper (med spesialiserte GPU-er)

Om man jobber smart, kan bedrifter nå nye markeder.

Utfordring: fortsatt få bedrifter som bruker AI

Til tross for det enorme potensialet, henger mange norske bedrifter etter.

«Norge taper AI-kappløpet i Norden.»

– IKT Norge14 IKT Norge

En medlemsundersøkelse fra NHO og Abelia viser at bare én av fire bedrifter har tatt i bruk AI-teknologi.

Hele 7 av 10 bedrifter oppgir at de mangler nødvendig AI-kompetanse.

Utover det advarer IKT Norge om at ting går for sakte, sammenlignet med våre naboer. Vi har god infrastruktur, men mangler kompetanse og innovasjon.15 IKT Norge

Trenger dere et kompetanseløft?

For å lykkes med kunstig intelligens er det avgjørende å starte i det små. Så kan man gradvis bygge kompetanse og erfaring.

Se AIavisens kurskatalog for workshops innen AI.

Vi hjelper deg med å øke bedriftens AI-kompetanse.

Skroll til toppen