Ofte stilte spørsmål om ChatGPT

Få svar på de vanligste spørsmålene om ChatGPT.

Ofte stilte spørsmål om ChatGPT (FAQ)
Adam Tzur

Skrevet av

Kan man bruke ChatGPT på norsk?

ChatGPT fungerer fint på norsk. AI-en svarer automatisk på det språket du skriver i.

Fungerer ChatGPT pa norsk
Bilde: ChatGPT kan brukes på norsk.

Heter det ChatGPT, ChatGBT, eller ChatGTP?

Chatboten til OpenAI heter ChatGPT. GPT står for Generative Pre-Trained Transformer. På norsk vil det oversettes til Generativ Forhåndstrent Transformator. 

 • Generativ betyr at programmet lager tekst
 • Forhåndstrent betyr at programmet er blitt matet med informasjon og kunnskap (f.eks. fakta fra et leksikon eller informasjon fra internett)
 • Transformator betyr at kunnskapen som programmet er trent på blir omgjort til noe nytt

ChatGBT og ChatGTP er feilskrivinger av navnet.

Er ChatGPT gratis?

ChatGPT er for øyeblikket gratis. Programmet er delt opp i to hovedversjoner:

 • Gratisversjonen (GPT-3.5)
 • ChatGPT Pluss (GPT-4)

GPT-4 er den nyeste versjonen, og den koster 25 dollar per måned. GPT-4 har flere funksjoner, resonnerer bedre og skriver bedre tekster. 

Vi anbefaler å bruke GPT-4 da denne er mye mer avansert. Gratisversjonen av ChatGPT kan gi et dårligere inntrykk av hva AI-en er i stand til å gjøre.

Hvor finner jeg ChatGPT?

Her finner du ChatGPT: 

Hvem eier ChatGPT?

ChatGPT eies og utvikles av OpenAI. Selskapet ble grunnlagt i 2015 av Sam Altman, Elon Musk og Greg Brockman, med flere.1 OpenAI

Selv om Elon Musk var med på å grunnlegge OpenAI, eier han ikke lenger noen andeler i selskapet.

Sam Altman er OpenAIs administrerende direktør.2 OpenAI

OpenAI jobber med å utvikle kunstig intelligens. De driver AI-forskning og har som mål å fremme etisk bruk av AI.

Microsoft har investert milliarder av dollar i OpenAI og har en strategisk partnerskapsavtale, men eier ikke ChatGPT.3 Microsoft

ChatGPT og GPT-teknologien styres og eies av OpenAI.

Hva er forskjellen på ChatGPT 3.5 og 4?

Kort sagt er GPT-4 den nyeste og smarteste versjonen av ChatGPT.

OpenAI sier selv at GPT-4 er mer nøyaktig enn tidligere versjoner.4 OpenAI – GPT-4

Dette er de viktigste forskjellene mellom ChatGPT 3.5 og 4:

Mer kunnskap: GPT-4 er trent på mer data enn ChatGPT 3.5.

Tekst og bilder: GPT-4 kan behandle både tekst og bilder. Det kan ikke GPT-3.5.5 OpenAI – GPT-4

Utvidelser (plugins): Du kan installere utvidelser i GPT-4. Utvidelser er programmer som er laget av tredjeparter. Prinsippet er det samme som app store for mobiltelefoner. Du laster ned “appen” (utvidelsen) du vil ha, og aktiverer den. Når utvidelsen er aktivert, får du tilgang til flere funksjoner. Et eksempel på en populær utvidelse er Chat With PDF, hvor du kan laste opp en PDF som du snakker med.6 ChatGPT plugins

Internettilgang: GPT-4 har internettilgang. For øyeblikket er tilgangen skrudd av, men du kan likevel koble den på nett ved hjelp av utvidelser.

Hukommelse: Korttidsminnet viser til hvor mange ord ChatGPT greier å huske i løpet av en samtale. GPT-3.5 husker ca. 8 000 ord. GPT-4 husker ca. 64 000 ord. 

Fleksibilitet og kreativitet: GPT-4 er enklere å styre. Med andre ord forstår AI-en kommandoene dine bedre. Den er for eksempel blitt bedre til rollespill. 

Færre hallusinasjoner: OpenAI sier at det er 40% mer sannsynlig at GPT-4 gir faktabaserte svar enn GPT-3.5.7 OpenAI – GPT-4

Er ChatGPT trygt å bruke?

Ja, det er trygt å bruke ChatGPT. Men chatten er ikke helt privat.

Du bør ta noen forhåndsregler:

 • Ikke del personlig informasjon (f.eks. navn, fødselsnummer, adresse)
 • Ikke del bedriftshemmeligheter
 • Ikke del informasjon som ikke er tiltenkt offentligheten

Årsaken er at det du skriver inn i ChatGPT kan brukes til å lære opp modellen. Derfor kan informasjonen din bli vist til andre brukere. Dette advarer også ChatGPT mot:

ChatGPT personvern datainnsamling
OpenAI advarer mot å dele sensitiv informasjon med ChatGPT.

Vi anbefaler at du er ekstra forsiktig hvis du skriver jobbsøknader med ChatGPT.

Her er det fort gjort å lime inn CV-en sin uten å tenke over at den kan inneholde telefonnummer, e-post, navn, adresse, og annen sensitiv informasjon. Det kan være lurt å fjerne denne informasjonen først.

Hvem eier tekstene produsert av ChatGPT ?

Du får også bruksrett og eierskap til innholdet som lages av ChatGPT. 

Men det er pågående diskusjoner i rettsvesenet om hvem som egentlig eier innholdet. 8NRK

Dette er problemene med opphavsrett og kunstig intelligens:

Problem 1: ChatGPT er trent på informasjon og kunnskap som eies av andre. Derfor eier ikke OpenAI rettighetene til innholdet. Dermed kan de ikke gi rettighetene til deg. 

Problem 2: I OpenAIs brukervilkår står det at flere brukere kan få produsert innhold som er identisk. Hvem eier da innholdet?

Problem 3: Er AI-produsert innhold beskyttet av opphavsrett? 

NRK har tidligere intervjuet Silje Strandengen, advokatfullmektig hos CMS Kluge Advokatfirma. Ifølge henne anses ikke AI-er som opphavspersoner, siden de er maskiner.9 NRK

Derfor kan det argumenteres for at du ikke har opphavsrett til innhold som er laget av kunstig intelligens.

Dette står i OpenAI sine bruksvilkår:

«Seksjon 3 – innhold. (a) Ditt innhold. Du kan levere input til tjenestene («input») og motta output som genereres og returneres av tjenestene basert på input («output»). Inndata og utdata er samlet sett «innhold». I forholdet mellom partene og i den utstrekning gjeldende lov tillater det, eier du all input. Med forbehold om at du overholder disse vilkårene, overdrar OpenAI herved alle sine rettigheter, titler og interesser i Output til deg. Dette betyr at du kan bruke Innholdet til ethvert formål, inkludert kommersielle formål som salg eller publisering, hvis du overholder disse vilkårene. OpenAI kan bruke innhold til å levere og vedlikeholde tjenestene, overholde gjeldende lovgivning og håndheve retningslinjene våre. Du er ansvarlig for innholdet, inkludert for å sikre at det ikke bryter med gjeldende lov eller disse vilkårene.»10 OpenAI Terms of Use

Finnes det alternativer til ChatGPT?

Ja. Det finnes mange.

Her er noen populære alternativer:

 • Google Bard AI
 • Microsoft Bing AI
 • HuggingFace
 • Perplexity AI
 • Claude AI

Det er både fordeler og ulemper med disse alternativene.

Fordelene er at de er raskere enn ChatGPT og er koblet på internett. Flere av alternativene er basert på ChatGPT, så man kan ikke skille dem fullstendig.

ChatGPTs største fordel er at den har tilgang til utvidelser (plugins).11 OpenAI – ChatGPT plugins

Via disse utvidelsene kan du få tilgang til å chatte med PDF-er, hente informasjon fra internett, og lignende. Utvidelsene er en slags app-store som er innebygd i ChatGPT.

Skroll til toppen